Bảo Vệ Quang TrungBảo Vệ Quang TrungChuyên gia Nhật Bản huấn luyện nghiệp vụ

Tập đoàn dịch vụ bảo vệ hàng đầu Nhật Bản Alsok đã hỗ trợ Công ty Bảo Vệ Quang Trung trong đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho vệ sĩ, cung cấp trang thiết bị, kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn, đồng thời tư vấn cho các doanh nghiệp nhật tại Việt Nam lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ. Chuyên gia Nhật Bản huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp:

Tập huấn võ thuật tại Nhật Bản

dao tao3 Chuyên gia Nhật Bản huấn luyện nghiệp vụ

Huấn luyện sơ cấp cứu

dao tao4 Chuyên gia Nhật Bản huấn luyện nghiệp vụ

Nghiệp vụ vận chuyển tiền

dao tao5 Chuyên gia Nhật Bản huấn luyện nghiệp vụ

  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp