Bảo Vệ Quang TrungKhách HàngCông ty 100% vốn nước ngoài Panasonic

Panasonic Việt Nam, công ty thành viên của Tập đoàn Panasonic tại Việt Nam đây là một trong số khách hàng tiêu biểu của Công ty Bảo Vệ Quang Trung.Panasonic Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên đảm nhận vai trò công ty chủ quản tại Việt Nam.

pana Công ty 100% vốn nước ngoài PanasonicNhà Máy Xanh Panasonic

Tính đến tháng 2/2013, Panasonic có 6 công ty tại Việt Nam, trong đó có 5 công ty sản xuất, bao gồm Panasonic Industrial Devices Việt Nam, Panasonic System Networks Việt Nam, Panasonic Appliances Việt Nam, Panasonic AVC Việt Nam và Panasonic Eco Solution

  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp