Bảo Vệ Quang TrungKhách Hàngcông ty TNHH Nikkiso Việt Nam

Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam là Công ty 100% vốn của Nhật Bản chuyên sản xuất các sản phẩm vật liệu tổng hợp Compozite dùng cho máy bay thương mại và sản xuất, lắp ráp thiết bị, linh kiện y tế. Là một trong số khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty Bảo Vệ Quang Trung.

pic network vietnam công ty TNHH Nikkiso Việt Nam

Nikkiso Việt Nam là công ty con của Nikkiso Nhật Bản, một công ty sản xuất tiếng tăm với hàng loạt chi nhánh ở các nước trong châu Á, Đức và Mỹ.

  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp