Bảo Vệ Quang TrungKhách HàngHệ Thống Cảng ICD Hồ Chí Minh

Cảng cạn (ICD – Inland Container Depot) là một mắt xích quan trọng trong vận tải đa phương thức, là điểm tập kết hàng container xuất để chuyển ra cảng (được lưu giữ tại các bãi tập kết container chờ xếp lên tàu) và ngược lại nhận hàng container nhập từ cảng về để rút hàng lẻ giao cho các chủ hàng. Tại thành phố Hồ Chí Minh có các ICD: Phước Long, Transimex, Tây Nam ( Tanamexco) , Tân Tạo ,Trường Thọ ,Sotrans, Phúc Long đã  sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp của Công Ty bảo vệ Quang Trung.

bao ve cang Hệ Thống Cảng ICD Hồ Chí MinhNhân viên Bảo vệ Cảng ICD

Công ty Bảo vệ Quang Trung đã bảo vệ tài sản của các cơ sở vật chất, hạ tầng. Điều phối phân luống, hướng dẫn giao thông.  Giữ gìn anh ninh trật tự, phòng chống cướp dật. Ngăn chặn các âm mưu phá hoại, gây rối, khủng bố, phòng chống. Ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ. Đảm bảo an toàn lao động. Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan….

  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp