Bảo Vệ Quang TrungKhách HàngKhu chế xuất Tân Thuận

Khu chế xuất Tân Thuận là khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam. Khu chế xuất Tân Thuận nằm ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, kề bên Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.Đây là một trong số khách hàng tiêu biểu đã sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp của công ty bảo vệ Quang Trung.

khuchexuattanthuan Khu chế xuất Tân ThuậnKhu chế xuất Tân Thuận

Để đảm bảo an ninh tại khu chế xuất Tân Thuận, công ty bảo vệ  Quang Trung đã bố trí hoạt động Tuần tra, canh giác, bảo vệ tài sản, môi trường tại các khu công nghiệp. Phối kết hợp với Ban quản lý, lực lượng bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng trong khu chế xuất tạo thành các vòng, các lớp bảo vệ an ninh. Phòng chông ngăn chặn các đối tượng trà trộn, lợi dụng công việc trong khu chế xuất móc nối với những công nhân, cán bộ quản lý tha hóa lấy cắp tẩu tán tài sản tại các nhà máy. Thường xuyên tuần tra, giám sát bằng mô tô xung quanh khu chế xuất phòng chống cháy nổ, đảm bảo công tác an toàn lao động tại đây.

  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp