Bảo Vệ Quang TrungKhách HàngNgân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Agribank

Agribank là Ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Đây là một trong sô khách hàng tiêu biểu đã sử dụng dịch vụ của Công ty cổ phần Bảo Vệ Quang Trung.

agribanksaigon Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn   Agribank Agribank chi nhánh  Sài Gòn

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank là Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.Công ty Bảo vệ Quang Trung luôn đảm bảo tuyệt đối sự an toàn về tài sản cho, tiền bạc, tính mạng cho ngân hàng, cho khách hàng giao dịch và cho chính bản thân mình.

  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp