Bảo Vệ Quang TrungKhách HàngDự án Tập đoàn Dầu khí

Công ty Bảo vệ Quang trung nhận bảo vệ nhiều dự án của Tập đoàn Dầu khí:  Viện nghiên cứu chiến lược dầu khí,  Tổng Công ty Tài chính Dầu khí,  Bệnh viện dầu khí,  Tổng Cty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, Khu 5 tầng Liên doanh Dầu khí Việt Xô – Vũng Tàu, …… tại đây tình hình công tác an ninh trật tự luôn được công ty bảo vệ Quang Trung đảm bảo.

tap doan dau khi Dự án Tập đoàn Dầu khí

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (tên giao dịch tiếng Anh PetroVietnam) là tập đoàn dầu khí quốc gia trực thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc phát hiện, khai thác và làm gia tăng giá trị của nguồn tài nguyên dầu khí tại Việt Nam.

  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp