Tập đoàn GMD là một trong số khách hàng tiêu biểu của Công ty Bảo Vệ Quang Trung . Tập đoàn Gemadept hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, nhiều vùng miền, đất nước khác nhau thông qua nhiều dự án mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội thiết thực. Công tác an ninh trật tự tại Hệ thống Cảng ICD; Dự án Cao ốc Rạch Chiếc; TT Chứng khoán Lê Lợi; Cảng HKQT Tân Sơn Nhất ….. của Tập đoàn GMD đã được công ty Bảo Vệ Quang Trung triển khai 5 năm.

tap doan Tập đoàn GMD

Để đạt được những thành tựu kể trên trong suốt hơn hai mươi năm qua, từ 1 công ty qui mô vài chục người, đến nay Gemadept đã trở thành 1 tập đoàn đa ngành với số lao động hơn 1.500 người, minh chứng cho 1 chiến lược phát triển đúng đắn mà trong đó chính sách chú trọng trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội của công ty là sợi chỉ xuyên suốt.

  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp