Sơ đồ tổ chức Công Ty Bảo Vệ Quang Trung
I. Ban Lãnh Đạo: + Ông.Nguyễn Hữu Thiên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
Xem thêm...
Hệ thống tổ chức
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ QUANG TRUNG HOTLINE: 097.606.6868
Xem thêm...
  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp