Bảo Vệ Quang TrungNhân SựSơ đồ tổ chức Công Ty Bảo Vệ Quang Trung

I. Ban Lãnh Đạo:

+ Ông.Nguyễn Hữu Thiên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

+ Ông. Trần Công Huân – Phó Tổng Giám đốc Công ty

II. Phòng Nghiệp vụ Kinh doanh Tổng hợp:

+ Ông. Nguyễn Huy Nam – Phó Trưởng phòng.

+ Ông. Nguyễn Tấn Long – Phó Trưởng phòng.

+ Ông. Nguyễn Hữu Thành – Chuyên viên.

III. Cơ động – Chỉ huy:

1. Nguyễn Minh Trí – Đội Trưởng

2. Phan Văn Dũng

3. Lê Thế Hoàng

4. Nguyễn Hoàng Dưỡng

5. Nguyễn Văn Chí Tâm

6. Nguyễn Tấn Anh

7. Lê Văn Hồng

8. Nguyễn Công Trữ


so do to chuc Sơ đồ tổ chức Công Ty Bảo Vệ Quang Trung

 


  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp