Bảo Vệ Quang TrungPosts tagged with "bảo vệ Cảng"
Dịch vụ bảo vệ Sân Bay, Cảng
Công ty dịch vụ bảo vệ Quang Trung  cung cấp các hình thức Bảo vệ tại các sân bay – Bến cảng – kho bãi như: Bảo vệ tài sản của các cơ sở vật chất, hạ tầng. Điều phối phân luống, hướng dẫn giao thông.  Giữ gìn anh ninh trật tự, phòng chống cướp dật....
Xem thêm...
Hệ Thống Cảng ICD Hồ Chí Minh
Cảng cạn (ICD – Inland Container Depot) là một mắt xích quan trọng trong vận tải đa phương thức, là điểm tập kết hàng container xuất để chuyển ra cảng (được lưu giữ tại các bãi tập kết container chờ xếp lên tàu) và ngược lại nhận hàng container nhập từ cảng...
Xem thêm...
  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp