Bảo Vệ Quang TrungPosts tagged with "Bảo vệ đánh gục tên cướp tiệm vàng Cà Mau"
Bảo vệ đánh gục tên cướp xông vào tiệm vàng lớn nhất ở Cà Mau
Kẻ lạ mặt xông vào tiệm vàng, dùng hung khí khống chế nhân viên tiệm vàng đập tủ kính. Khi chưa kịp cướp vàng thì bị bảo vệ đánh gục tại chỗ.
Xem thêm...
  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp