Bảo Vệ Quang TrungPosts tagged with "dịch vụ bảo vệ lễ hội"
Bảo vệ lễ hội TP HCM – Hội nhập và phát triển 2014
Công ty bảo vệ Quang Trung là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ lễ hội TP HCM – Hội nhập và phát triển 2014, đây là hoạt động chính trong khuôn khổ chương trình “TPHCM – Ngôi nhà của chúng ta” lần thứ 2 được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14/9, tại khu...
Xem thêm...
  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp