Bảo Vệ Quang TrungPosts tagged with "huấn luyện bảo vệ"
Đào tạo huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp
Công ty Bảo Vệ Quang Trung giúp cho các đơn vị có cơ hội chuẩn hóa đội ngũ bảo vệ tại đơn vị mình theo quy định của pháp luật thông qua việc các đơn vị tổ chức cho nhân viên bảo vệ tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ do Công Ty chúng tôi liên kết đào...
Xem thêm...
Huấn luyện Phòng Cháy Chữa Cháy
Cháy nổ là một trong những tình trạng có thể xảy ra tại các mục tiêu bảo vệ, chính lẽ đó kỷ năng xử lý tình huống là một trong những nghiệp vụ cần thiết mà mỗi công ty bảo vệ cần phải trang bị cho nhân viên của mình.Công ty bảo vệ Quang Trung cung cấp kiến...
Xem thêm...
  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp