Bảo Vệ Quang TrungPosts tagged with "Khen thưởng nhân viên bảo vệ"
Khen thưởng các nhân viên bảo vệ có thành tích tốt năm 2013
Đối với công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Quang Trung, nhân sự là một yếu tố quan trọng, góp phần quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Với tầm nhìn hướng đến vị trí dẫn đầu tại Việt Nam và vươn xa trên thị trường thế giới trong lĩnh vực...
Xem thêm...
  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp