Bảo Vệ Quang TrungTin TứcCông An Thành Phố Hồ Chí Minh tặng Giấy Khen

Công Ty Bảo Vệ Quang Trung được trao tặng Giấy Khen của Công An Thành Phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích: Tích cựu tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An Ninh Tổ Quốc năm 2009.

giay khen 2009 Công An Thành Phố Hồ Chí Minh tặng Giấy Khen

  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp