Bảo Vệ Quang TrungTin TứcNhận bằng khen trong công tác tổ chức chăm lo, phục vụ Tết Tân Mão 2011

Công Ty Bảo Vệ Quang Trung vinh dự nhận bằng khen của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có thánh tích xuất sắc trong công tác tổ chức chăm lo, phục vụ Tết Tân Mão năm 2011.

bang khen  Nhận bằng khen trong công tác tổ chức chăm lo, phục vụ Tết Tân Mão 2011

  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp