Bảo Vệ Quang TrungTin TứcHội Nghị Tổng Kết công tác bảo vệ Đường hoa Nguyễn Huệ Nhâm Thìn 2012.

Hội Nghị Tổng Kết công tác bảo vệ Đường hoa Nguyễn Huệ và an toàn các mục tiêu xuân Nhâm Thìn 2012. Công Ty Bảo Vệ Quang Trung trao bằng khen cho các cá nhân:

tongket1 Hội Nghị Tổng Kết công tác bảo vệ Đường hoa Nguyễn Huệ Nhâm Thìn 2012.

tongket9 Copy Copy Hội Nghị Tổng Kết công tác bảo vệ Đường hoa Nguyễn Huệ Nhâm Thìn 2012.

tongket7 Hội Nghị Tổng Kết công tác bảo vệ Đường hoa Nguyễn Huệ Nhâm Thìn 2012.

trao bang khen ca nhan Hội Nghị Tổng Kết công tác bảo vệ Đường hoa Nguyễn Huệ Nhâm Thìn 2012.

  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp