Bảo Vệ Quang TrungTuyển Dụng
Thường xuyên tuyển dụng
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  06 tháng 10  năm 2015 THÔNG BÁO
Xem thêm...
Tuyển dụng nhân viên bảo vệ sự kiện tháng 09/2014
THÔNG BÁO Tuyển dụng nhân viên bảo vệ sự kiện – năm 2014
Xem thêm...
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
1. Mô tả công việc – Quản lý, điều hành, quản lý hoạt động của phòng kế toán, ngân sách của doanh nghiệp; – Thiết lập đầy đủ và gửi các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty; – Tham mưu cho...
Xem thêm...
Thông bảo tuyển dụng bảo vệ làm việc tại khu vực trung tâm Quận 1, Quận 3, Quận 7 và các quận tại TP. HCM
Thông báo: Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Quang Trung cần tuyển dụng đội ngũ nhân viên bố trí làm việc tại khu vực trung tâm Quận 1, Quận 3, Quận 7 và các quận tại TP. HCM.
Xem thêm...
  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp