Bảo Vệ Quang TrungTuyển DụngThông bảo tuyển dụng bảo vệ làm việc tại khu vực trung tâm Quận 1, Quận 3, Quận 7 và các quận tại TP. HCM

Thông báo: Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Quang Trung cần tuyển dụng đội ngũ nhân viên bố trí làm việc tại khu vực trung tâm Quận 1, Quận 3, Quận 7 và các quận tại TP. HCM.

tb tuyen dung2. Thông bảo tuyển dụng bảo vệ làm việc tại khu vực trung tâm Quận 1, Quận 3, Quận 7 và các quận tại TP. HCM

  • Dịch Vụ Bảo Vệ Cao Cấp